Biljarten

Op dit moment zijn er 2 biljartverenigingen actief in ons café. We zijn er dan ook trots op dat deze verenigingen 2 maal per jaar een biljarttoernooi organiseren te weten van het “Driebandentoernooi” in de maand Januari en het “Libre toernooi” in de maand Maart/April. Voor informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.